پایان هفته‌ی نهم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی نهم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Nikan “Samuraii-” Heydari ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ Alireza “AlirezaSkyfall” Borzou ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
پایان هفته‌ی هشتم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی هشتم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Ali “aShiL” Sabetpour ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ Mohammadreza “Myraz” Zarezadeh ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
پایان هفته‌ی هفتم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی هفتم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Nikan “Samuraii-” Heydari ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ Foad “Zappppp” Mansuriyan ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
پایان هفته‌ی ششم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی ششم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Nikan “Samuraii-” Heydari ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ Amir “THC” Hatami ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
پایان هفته‌ی پنجم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی پنجم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Mohammadreza “Myraz” Zarezadeh ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ Kiarash “KryPt0NN” Alipour ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
پایان هفته‌ی چهارم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی چهارم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Mohammadreza “Myraz” Zarezadeh ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ Amirreza “Death_Line” Saleh ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
❗️ پاسخ به جنجال اخیر ❗️
CsgoTournaments

❗️ پاسخ به جنجال اخیر ❗️

❗️اطلاعیه این‌جانب امیر H1tmaN از گذشته هیچ گاه به شایعات پاسخ ندادم و همواره مشغول طی کردن مسیر خود بودم.…
پایان هفته‌ی سوم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی سوم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Nikan “Samuraii-” Heydari ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ Kiarash “KryPt0NN” Alipour ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
پایان هفته‌ی دوم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی دوم فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Ali “iROZE” Rezvani ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ AM1Я “H1tmaN” Sattarzadeh ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
پایان هفته‌ی اول فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club
ESEA

پایان هفته‌ی اول فصل دوم CsGoTournaments ESEA Club

⓵ Ali “ROZE” Rezvani ⓵ 💎AK-47 | Point Disarray (FT)💎 ⓶ Alireza “AlirezaSkyfall” Borzou ⓶ 💎AK-47 | Cartel (FN)💎 ⓷…
دکمه بازگشت به بالا
بستن